Mentora cymheiriaid

Mentora cymheiriaid


Mentora cymheiriaid ym Mhrifysgol Abertawe Mae myfyriwr sydd mewn dryswch yn meddwl,
“Pryd gallaf…?”, “Sut gallaf…?”, “Beth dylwn i…?”, “Pwy dylwn i…??” Mae mentor cymheiriaid yn siarad â grŵp
o fentoreion: “Felly, gyda beth mae angen help arnat ti?” Mae’r mentorai’n dweud, “Nawr dw i’n
gwybod!”, “Dw i’n teimlo llawer yn hapusach.” Blwyddyn yn ddiweddarach: Mae myfyriwr newydd yn meddwl “Dw i wedi
drysu’n llwyr!” Mae mentor, a oedd yn fentorai y llynedd,
yn dweud, “Heia! Alla i dy helpu di?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *